La gestió en temps de crisi és un repte que qüestiona tots els pilars: la cohesió i la motivació de les persones, l’estratègia, la missió, els valors, etc. No importa quin sigui el tipus d’organització: l’empresa privada, l’administració, una entitat del tercer sector o un territori.

a0073-000157

Però un dels factors més posats en dubte és el lideratge: sigui per manca de previsió, per no saber reaccionar, per la incapacitat de generar perspectives de futur realistes i esperançadores o per dificultats a l’hora de comunicar i compartir el procés.

L’important és percebre les oportunitats que ens ofereixen aquestes situacions i aprofitar-les. Cal iniciar processos i implantar eines que ens permetin aprendre i sortir més forts de la crisi. És el moment de reforçar els valors de l’organització o del territori, de cohesionar i de treure el màxim de cadascuna de les persones, oportunitats i valors. És el moment de promoure el lideratge compartit per a poder legitimar el lideratge dels òrgans de direcció. Passar del ciutadà “client” i espectador al ciutadà actor del canvi; del treballador “motivat” al líder innovador.

Per això, es necessita crear i desenvolupar una visió compartida que il·lusioni i arrossegui endavant. Cal revisar i reorientar la manera de treballar i l’estratègia, alhora que  s’han d’implantar quadres de comandament que ajudin a guiar-nos. També hi ha que posar en acció la intel·ligència col·lectiva  per a arribar més lluny. Noves organitzacions, noves perspectives, noves percepcions i nous horitzons: per a un món en constant transformació que serà nou, o no serà.

Ara és el moment, i els primers que sàpiguen obrir-se a aquests nous camins en aquests temps difícils, seran els millors posicionats per encarar amb èxits el futur. Simplement, perquè hauran arribat abans que els altres a aquest futur.