Segons l’estudi Meaningful Brands publicat per Havas Media, a la majoria de les persones no els importaria que desapareixin el 74% de les marques.

I això ¿per què? Perquè el client ja no és suficient.

Durant els darrers anys els sectors i les empreses s’ha esforçat en conèixer els seus clients i consumidors, alhora que s’han enfocat en satisfer – de la millor manera possible-, les seves necessitats: tota innovació s’ha treballat des d’aquesta premissa.

Ara, els mateixos compradors i consumidors, exigeixen als sectors econòmic i a les empreses, que generin satisfacció per a tots els stakeholders. Ja no és suficient amb satisfer les necessitats del client, ara es tracte de ser un sector rellevant per a la societat.

Els compradors volen marques que impactin de manera positiva en les vides de totes les persones, que – d’una o altre manera- es veuen afectades per l’activitat de l’empresa. Volen empreses que deixin una empremta positiva tant en el medi ambient, com en els seus treballadors, en els veïnat on tenen instal·lades les seves fàbriques…,etc.

Les metodologies que permeten conèixer quins són els efectes que un sector o activitat econòmica, provoquen en la societat són els anomenats: “Estudis d’impacte social”, dels que la versió més sofisticada és el càlcul del SROI (Social Return of Investment), del que en parlarem més endavant.

Des d’Invenies creiem fermament que aquestes metodologies són el futur de la investigació de mercats, ja que per satisfer al client, hem de conèixer les conseqüències de la nostra activitat, a l’entorn social en el que operem. Per aquest motiu, des de fa uns mesos, tenim consultors acreditats com Practitioner de SROI per la Social Value International