Tenir bona o mala reputació, tot i que sigui una expressió que sembla passada de moda: no ho és. Especialment en el món de les organitzacions, ja siguin entitats no lucratives, empreses que compren i venen o administracions públiques.

Si durant molts anys ha prevalgut com a principi de posicionament el valor del més fort, del gran, del que es considerava més important, ara ens trobem que les tornes comencen a canviar. El que ara de veritat importa és tenir una bona reputació, i que quan es parli d’una o altra organització, se’n parli bé, i que s’expandeixi l’opinió positiva entre els seus stakeholders.

Una reputació positiva és el resultat d’anys de treball per millorar, per caminar cap a l’excel·lència, per assumir plenament els plantejaments de la Responsabilitat Social Corporativa, per aconseguir: un valor de marca – que va més enllà del tamany (econòmic, beneficis, activitats, beneficiari) que busca, sobretot, un impacte en la societat – en la qualitat de vida de les persones- i tenir cura del medi ambient.

En definitiva, la Reputació Corporativa és el conjunt de percepcions que tenen sobre l’empresa els diversos grups d’interès amb els quals es relaciona, com a resultat del comportament desenvolupat per l’empresa al llarg del temps i de la seva capacitat per distribuir valor als esmentatsgrups.

Una vegada aconseguida aquesta reputació, és obvi que l’empresa ha de lluitar per mantenir-la i fins i tot augmentar-la, per mitjà de les seves actuacions. La reputació empresarial es comunica i és sinònim de valor de marca.

Elements que formen part de la reputació Corporativa

La reputació corporativa inclou també qüestions com l’ètica empresarial, les relacionsl aborals, la correcta gestió de la diversitat, qüestions mediambientals, imatge de marca ( tant emesacom percebuda per part delsclients interns i externs), etc. La reputació corporativa constitueix una síntesi dels factors d’èxit que  comunica: tant els“durs” ( com els resultats econòmics financers o la qualitat de l’oferta comercial) com els“tous” ( la responsabilitat social corporativa o la qualitat laboral).