Project Description

La Fundació del FCBarcelona es va proposar iniciar una nova etapa per incorporar la participació de persones voluntàries en la seva activitat.

Per avançar en aquesta línia es va proposar elaborar un pla Pla de Voluntariat. Aquest Pla de Voluntariat dona resposta a la voluntat d’incorporar persones voluntàries al funcionament de la Fundació de forma reflexionada i responsable.

El Pla de Voluntariat defineix quins són els rols, les funcions i les activitats a desenvolupar, i incorpora un reglament de règim intern per desenvolupar adequadament les accions voluntàries.

L’elaboració del pla de Voluntariat del Barça el va desenvolupar un equip multidisciplinari format per persones amb coneixements i experiències específicament necessàries pel desenvolupament del projecte per part d’Invenies fent un treball conjunt amb tècnics de la Fundació.