CONEIX LES NOSTRES LÍNIES DE SERVEIS

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA SOCIAL

Dissenyem nous models d’activitat i serveis utilitzant sistemes intel·ligents per fer realitat projectes d’emprenedoria i facilitar la tasca a empreses socials.

TRANSFORMACIÓ D’ORGANITZACIONS I OPTIMIZACIÓ DE RECURSOS

Identifiquem i projectem les activitats i dinàmiques que permeten posar en pràctica nous sistemes d’organització basats en la reflexió estratègica, criteris de governança i la transparència organitzativa. Procurem l’assoliment dels objectius de l’Organització, implantant els processos de gestió més adequats i professionalitzats. Fem anàlisis de viabilitat, estudis d’optimització de costos i benchmarking a partir dels quals, proposem processos de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat. També organitzem cursos, seminaris, jornades de debat i tallers destinats a la formació dels gestors socials.

COMUNICACIÓ SOCIAL I INSTITUCIONAL

Oferim estratègies de comunicació per aconseguir la màxima notorietat i difusió dels projectes socials. Fem plans i campanyes de comunicació, organitzem esdeveniments, gestionem la relació amb periodistes, i el que faci falta.

IMPLANTACIÓ D’ESTRATÈGIES FINANCIERES

Proposem sistemes de finançament alternatius al model basat en les aportacions d’institucions i estaments públics. Amb aquest objectiu, ajudem a trobar estratègies de diversificació que van des de incorporar mecanismes de control de l’eficàcia i l’eficiència, el finançament bancari, l’increment de l’aportació social, a plans de el mecenatge i patrocini. En cada cas, identifiquem la millor fórmula, de manera personalitzada.

DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE PROJECTES

Oferim serveis de suport tècnic i gestió de projectes i serveis per desenvolupar continguts socials: diagnosi i desenvolupament de plans d’inclusió social, plans d’igualtat, de participació, de voluntariat, entre altres

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES SECTORS D’ACTUACIÓ

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Coneixement i experiència professional en el camp de les polítiques socials i dels serveis per a la millor qualitat de vida de les persones són el nostre posicionament. Posem al servei de les administracions públiques la nostra experiència i capacitat de gestió de plans i projectes.

ENTITATS NO LUCRATIVES

Estem al servei de les organitzacions que treballen pel benestar de les persones. La nostra proposta pretén donar resposta a les necessitats que tenen les entitats en aquests temps de canvis i de nous reptes, tant per a les entitats mateixes com pel conjunt de la societat.

EMPRESES SOCIALS

Al servei de l’emprenedoria social, les iniciatives empresarials en el marc de l’economia social, i de les empreses en general. Col·laborem amb l’empresa que vol ser més competitiva alhora que busca un impacte positiu en el seu entorn.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

ÚLTIMS POSTS

SUBSCRIU-TE AL PUNT D’ACTUALITAT

ACTUALITAT

ELS NOSTRES CLIENTS